- Sèm perduts, Riquet ?
- Cresi ben, Esteleta !

la seguida...