- Espèra ! Espèra ! - N'i a pron, cal partir !

- Tasta, es de farina ! - Non, vòli pas tastar !

- Tasta, banasta ! - Per veire !

- Es agre, es pas de farina ! - Òc, es de levadura.
la seguida...