tornar al tèxte ?
la seguida de la BD ?

somari “ pichons ” ?


« Soi ieu Lipeton, sabi que sètz perduts. Vos ajudarai per tornar al vilatge
se capitatz de fargar una recepta amb de causas que son dins mon armari. »